Tanto Metro & Devonte

Aphrodisiac Riddim [Anthony Red Rose / Outfytt Records] (2017)
Aphrodisiac Riddim [Anthony Red Rose / Outfytt Records] (2017)

Tanto Metro & Devonte