Revla
 • Ova Dweet Riddim [Notnice Records] (2016)
  Ova Dweet Riddim [Notnice Records] (2016)
 • Wicked Wicked Riddim [Young Vibez Productions] (2016)
  Wicked Wicked Riddim [Young Vibez Productions] (2016)
 • TROPHY GAL RIDDIM [NO GIMMICKS MUSIC] (2014)
  TROPHY GAL RIDDIM [NO GIMMICKS MUSIC] (2014)
 • STARTING BLOCK RIDDIM [COLLEGE BOIZ PRODUCTIONS] (2014)
  STARTING BLOCK RIDDIM [COLLEGE BOIZ PRODUCTIONS] (2014)
 • UNRULY BADNESS RIDDIM [KICK DEM RECORDS] (2014)
  UNRULY BADNESS RIDDIM [KICK DEM RECORDS] (2014)
Revla