Mega Banton

Hyphyhall Riddim [Jah Kebra Music] (2020)
Hyphyhall Riddim [Jah Kebra Music] (2020)
Super Charge Riddim [Yard Vybz Entertainment] (2018)
Super Charge Riddim [Yard Vybz Entertainment] (2018)

Mega Banton