Jr. Daine
 • REGGAE ROCK RIDDIM [TURF MUSIC ENTERTAINMENT] (2015)
  REGGAE ROCK RIDDIM [TURF MUSIC ENTERTAINMENT] (2015)
 • JR DAINE – GOD KNOW (2015) SINGLE
  JR DAINE - GOD KNOW (2015) SINGLE
 • JR DAINE FEAT. DEEP JAHI – RISE AGAIN (2014) SINGLE
  JR DAINE FEAT. DEEP JAHI - RISE AGAIN (2014) SINGLE
 • SUPPA JUGGLIN RIDDIM [HARD@WORK MUSIQ] (2014)
  SUPPA JUGGLIN RIDDIM [HARD@WORK MUSIQ] (2014)
Jr. Daine