G-Nie Killa
  • JOHNNY BLAZE RIDDIM [REBEL LIBERATION SOUNDS] (2014)
    JOHNNY BLAZE RIDDIM [REBEL LIBERATION SOUNDS] (2014)
  • ONE DUBPLATE RIDDIM [IRIE SOUND] (2013)
    ONE DUBPLATE RIDDIM [IRIE SOUND] (2013)
G-Nie Killa