Dejavu
 • Pariah Riddim [House A Stars] (2016)
  Pariah Riddim [House A Stars] (2016)
 • WAR OF THE GODS RIDDIM [FEDDA WEIGHT PRODUCTION] (2015)
  WAR OF THE GODS RIDDIM [FEDDA WEIGHT PRODUCTION] (2015)
 • BEEN BAD RIDDIM [K1 ENTERTAINMENT] (2015)
  BEEN BAD RIDDIM [K1 ENTERTAINMENT] (2015)
 • COLOUR SUMMER RIDDIM [VA RECORDS] (2015)
  COLOUR SUMMER RIDDIM [VA RECORDS] (2015)
 • FORMULA RIDDIM [WDH MUSIC GROUP] (2015)
  FORMULA RIDDIM [WDH MUSIC GROUP] (2015)
 • S5 RIDDIM [TRUCKBACK RECORDS] (2014)
  S5 RIDDIM [TRUCKBACK RECORDS] (2014)
Dejavu