BaDArT Muzic
 • Jah Golden Eagle Riddim [KraiGGi BaDArT / BaDArt Muzic] (2018)
  Jah Golden Eagle Riddim [KraiGGi BaDArT / BaDArt Muzic] (2018)
 • Pineapple Sunrise Riddim [Kraiggi BaDArT / BaDArt Muzic] (2017)
  Pineapple Sunrise Riddim [Kraiggi BaDArT / BaDArt Muzic] (2017)
 • KraiGGi BaDArT feat. Sukuward – Mungrel Dawg (2017) Single
  KraiGGi BaDArT feat. Sukuward - Mungrel Dawg (2017) Single
 • KraiGGi BaDArT feat. Dexta Daps – Pray More (2017) Single
  KraiGGi BaDArT feat. Dexta Daps - Pray More (2017) Single
BaDArT Muzic