KraiGGi BaDArT

  • De Kicker Riddim [KraiGGi BaDArT / BaDArt Muzic] (2017)
  • Pineapple Sunrise Riddim [Kraiggi BaDArT / BaDArt Muzic] (2017)
  • KraiGGi BaDArT feat. Sukuward - Mungrel Dawg (2017) Single

KraiGGi BaDArT