Dasinga

  • FRENCH KISS RIDDIM [SO FRESH PUBLISHING] (2014)
  • Cyborg Riddim [Don Jalys Production] (2013)
  • FURTIF RIDDIM [DON JALYS PRODUCTION] (2013)
  • BACK TO WORK RIDDIM [Y-NOT PRODUCTIONS] (2013)

Dasinga